Ribolov

Velika Reka je proglašeno za riblji revir i predstavlja idealno mesto za ribolov tokom cele godine. Preporučeno pecanje je na klizni plovak, dubinku i varalicu. Dubina jezera se uglavnom kreće od 1,5 m do preko 15 m. Voda zavisno od regulisanja brane stoji ili se lagano kreće. Od mamaca preporučuje se crv, hleb, glista i keder. Mogući ulovi su, mladica, pastrmka, šaran, štuka, som, škobalj, smuđ, deverika, mrena, klen.

Drinska regata

Turističko-rekreativna manifestacija „Drinska regata“ održava se druge subote meseca jula svake godine. Drinska regata prvi put je održana 2002. godine na ruti Rogačica - Gornja Trešnjica - Ljubovija. Od tada ova priredba postaje veoma popularna, kao deo razvoja rekreativno plovnog turizma na reci Drini. Godine 2006. u regati je učestvovalo 1080 plovila i preko 10.000 ljudi. Regata je svake godine propraćena kulturnim i zabavnim programom.